ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนนิวาศ

Gallery_detail
Youtube

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนนิวาศ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice2108256203.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ62 kB135

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico8 ร่างเอกสารประกวดราคา e-Bindding และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

e-Service