ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ  ดังนี้
1. รถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อฮีโน่ สีส้ม หมายเลขทะเบียน น 2914 บุรีรัมย์ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์หลา ราคาจำหน่าย 80,000 บาท
2. รถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ สีส้ม หมายเลขทะเบียน 81-7500 บุรีรัมย์ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์หลา ราคาจำหน่าย 60,000 บาท

สถานที่ทำการขายทอดตลาด ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้สนใจติดต่อขอทรายรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทร. 04402345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562