ผลการประกวดมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประจำปี 2561 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) พร้อมหางเครื่อง และร้องเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บุรีรัมย์คาสเซิล (Buriram Castle)

1. ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) พร้อมหางเครื่อง ประเภท ก 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี
รางวัลชมเชย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลชมเชย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลชมเชย โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

2. ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) พร้อมหางเครื่อง ประเภท ข
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ (ทป.5) จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
- โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม
- โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
- โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง
- โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
- โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044602345 ต่อ 501 - 502 


บริการประชาชน