เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสานงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สำหรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice20092562.pdf)ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล374 kB111