ประกาศแจ้งเตือนพายุโซนร้อน "แมตโม" ในช่วงวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศที่อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.tmd.go.th
ข้อมูล : กองอำนาวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์/โทรสาร 044666556-9