ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการจัดประกวดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประจำปี 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศผลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ) พร้อมหางเครื่องตามประกาศท้ายนี้