เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf663 kB119

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์