ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

2556-12-18 อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 2558-06-10 ระเบียบการเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ถนนคนเดิน "ถนนเซราะกราว" 
 2561-01-10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ติดต่อ แนะนำ แก้ไข : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์