คู่มือการปฏิบัติงาน

Gallery_detail
Youtube

คู่มือการปฏิบัติงาน

2561-09-27 คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai สำหรับผู้ใช้งาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
2560-04-16 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2559-10-24 คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงาน
2557-07-04 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
2556-12-16 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2556-08-12 คู่มือการติดต่อยื่นแบบและชำระภาษี
2556-08-12 คู่มือติดต่องานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน หน้า 1 | หน้า 2
2556-08-12 คู่มือติดต่องานทะเบียนพาณิชย์ | ขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ
2556-08-12 คู่มือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอน ขอเลขที่บ้าน
2556-08-12 คู่มือการขอใบอนุญาตทำการโฆษณา /จัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

ติดต่อ แนะนำ แก้ไข : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

e-Service