เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายกมล  เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพัมนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมชั้น 2 และได้มีการพิจารณาอนุมัติและประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. 2561-2565) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
 

 

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice14062562.pdf)ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)603 kB137

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง e-GP)

ico4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์