สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ขอรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาล จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีมติเห็นชอบให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2559 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559

จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด เอกสารกำหนดการประชุมสัมมนา 

แจ้ง งดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์สันนิบาตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 โดยเลื่อนไปจัดในปี 2561

  หนังสือที่ ส.ท.จ.บร.ว.19/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

หนังสือเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดหนังสือคลิกที่นี่ http://bit.ly/1W6UoQE

ขอเชิญนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การแต่งกาย ข้าราชการสวมชุดปกติขาวไว้ทุกย์ พนักงานลูกจ้างสวมใส่ชุดสุภาพสีดำ

 หนังสือที่ ส.ท.จ.บร.ว.20/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประธานสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขานุการสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมสัญจรสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558

ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลตำบลอิสาณ (บ้านโคกหัวช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม 

http://bit.ly/2cVVce2

รายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม
http://bit.ly/1EuJsYh

บริการประชาชน