หนังสือเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดหนังสือคลิกที่นี่ http://bit.ly/1W6UoQE

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประธานสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขานุการสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมสัญจรสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558

รายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม
http://bit.ly/1EuJsYh