ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Arrow up
Arrow down
Black Ribbon

 

ชื่อเรื่อง : การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีรษฎร์ดรุณวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  ผู้วิจัย : นางเพ็ญแข แสงงาม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๕๕
   
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้โครงงานในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
  ผู้วิจัย : นายพรพิทักษ์ สังคะทิพย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
  ปีที่พิมพ์ : ๒๕๕๕
   

 

กิจกรรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน