พิมพ์คำค้นหา : 

การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero waste)

Gallery_detail
Youtube

โล่เกียรติคุณ การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ ได้ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน ปี 2558 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมนูหลัก