พิมพ์คำค้นหา : 
  1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ (ทสจ.บุรีรัมย์) ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  2. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบ พ.ศ.2566
  3. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 เมืองเลยเกมส์ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
  5. ล้างทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์

หน้าที่ 1 จาก 54

เมนูหลัก