พิมพ์คำค้นหา : 

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาจัดกิจกรรมตามโครงการครู 5 นาที และมาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

หน้าที่ 1 จาก 3

เมนูหลัก