พิมพ์คำค้นหา : 

การสนับสนุนชุมชนบุลำดวนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

Gallery_detail
Youtube

โล่เกียรติคุณ ให้การสนับสนุนชุมชนบุลำดวนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทกลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมนูหลัก