พิมพ์คำค้นหา : 

การจัดที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

Gallery_detail
Youtube

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการมาติดต่องานกับเทศบาล เนื่องจากไม่มีที่จอดรองรับ เพราะมีรถยนต์ของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลจอดเต็มพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเป็นประจำทุกวัน

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเรื่องดังกล่าว จึงขอกำหนดให้ลานและช่องจอดรถด้านประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาล (ด้านศาลพระภูมิทั้ง 2 ฝั่ง เป็นที่จอดรถยนต์สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

จึงขอความร่วมมือพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลไม่ไให้นำรถยนต์ไปจอดในบริเวณดังกล่าว 

เมนูหลัก