พิมพ์คำค้นหา : 

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Gallery_detail
Youtube

คณะกรรมการข้อมูลข่่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล

จึงขอให้แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเคร่งครัด อ่านเพิ่มเติม

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice_peopledatainfo2540_01.pdf)แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล883 kB874

เมนูหลัก