พิมพ์คำค้นหา : 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2559 ได้จัดทำแผ่บพับประชาสัมพันธ์ภาพรวมโครงการ National e-Payment ออกแบบและจัดทำโดยกรมประชาสัมพันธ์  

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

จดหมายข่าว B Post หรือ Buriramcity Post  คือช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อเอกสาร และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พนักงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูปด้านบน

 

เมนูหลัก