พิมพ์คำค้นหา : 

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

Gallery_detail
Youtube

คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
Play+Learn = Plearn

เพลินบุ๊ค เป็นคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน โดยรวบรวมนิทรรศการและกิจกรรม ที่จัดภายใต้แนวคิด Play + Learn = Plearn (เพลิน) ซึ่งจะได้รับความรู้จากเจ้าขององค์ความรู้ที่มีประสบการณ์ตรง เกิดการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำคู่มือนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ผลิตโดย : สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

คลิกที่นี่ >> ดาวน์โหลดคู่มือ 

เมนูหลัก