พิมพ์คำค้นหา : 

ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนรมย์บุรี 200 ปี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2558

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างปรุงสวนรมย์บุรี 200 ปี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044602345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

เมนูหลัก