พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถแทรกเตอร์ และรถแบคโฮร์

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 2141 และรถแบคโฮร์ หมายเลขทะเบียน 234 

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 21  กรกฎาคม  2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมกลุ่มงาานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 3 สิงหาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4  สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 44614616 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2558

เมนูหลัก