พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 โครงการ

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 โครงการ สำหรับเป็น
1. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณวงเวียนเก่า หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เดิม) โดยดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) สูง 15.00 เมตร จำนวน 2 ต้น พร้อมโคมไฟฟ้า 400 w. Matal Halide พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (6 โคมต่อต้น)

2. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนนิวาศ โดยดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) สูง 15.00 เมตร จำนวน 2 ต้น พร้อมโคมไฟฟ้า 400 w. Matal Halide พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (6 โคมต่อต้น)
ราคากลางในการจัดจ้าง 1,686,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สอบถามโทรศัพท์ 0 4460 2345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก