พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน

Gallery_detail
Youtube

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมยได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นั้น

ผลการดำเนินการประมูล ดังนี้ 
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) ยี่ห้อโฟล์คสวาเก้น สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน นข 1393 บุรีรัมย์ ลักษณะเป็นรถยนต์ตู้นั่งโดยสาร 3 ตอน ขนาด 8 ที่นั่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2,800 ซีซี จด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กรฎาคม 2546 ผู้เสนอราคาสูงสุด คือ นางสาวสุนิสา ลมสูงเนิน ชนะการประมูลในราคา 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) ยี่ห้อโตโยต้า สีขาวหมายเลขทะเบียน นข 372 บุรีรัมย์ ลักษณะเป็นรถยนต์ตู้นั่งโดยสาร 4 ตอน ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2,986 ชีซี จดทะเบียนเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2542 ผู้เสนอราคาสูงสุด คือ นายสมพิศ คะริบรัมย์ ชนะการประมูลในราคา 61,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

เมนูหลัก