พิมพ์คำค้นหา : 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบกิ่งคู่บริเวณคลองละลมลูกที่ 1-6 (เพิ่มเติม)

Gallery_detail
Youtube

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบกิ่งคู่บริเวณคลองละลมลูกที่ 1-6 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice25092562.pdf)แบบ บก.0127 kB671

เมนูหลัก