พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข ๗๑๒๘ บร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น คันที่ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๒๔ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 6. จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ ๑๒๕ i ทะเบียน ขฉล ๗๗๓ บร. จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๗ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๘ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๒๗ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อถ่านชาร์จ ๑๘๖๕๐ ๓.๗V ๒๘๐๐mah จำนวน ๑๐ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างปะยางรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๑-๗๕๖๖ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 44

เมนูหลัก