พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมรถหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๙๐ บุรีรัมย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างทำตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อก๊าสหุงต้ม จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อแบตเตอรี่รถกระบะ ทะเบียน บ ๑๔๔๐ บร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อใบปัดน้ำฝน MLL ๒๑ นิ้ว จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 20. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ (เก้าอี้แลคเชอร์,ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 1 จาก 70

เมนูหลัก