พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมรถขยะเล็ก ทะเบียน ๘๑-๗๘๕๓ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๔๗๖๙ บร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๑๔x๘.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำพวงมาลาพร้อมจัดประดับสถานที่ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำสติ๊กเกอร์สีขาวไดคัทตัวอักษรติดป้ายแผ่นเดิม ความสูงตัวอักษร ๓ ซม. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐G ๕๐๐ แผ่น จำนวน ๓๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘g จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อชั้นวางของ ๓ ช่อง สีน้ำตาลเข้ม จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อทามเมอร์ TB๑๗๘KE๕T ๒๔๐V AC ๑๕A พานาโซนิค จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ Ns ๑๐๐ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บร. ๖๓๖๔ บร. จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน ๘๑-๘๙๕๔ บร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บ ๑๗๒๖ บร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อใบปัดน้ำฝนรถขยะเล็ก ทะเบียน ๘๑-๗๘๕๓ บร. ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างย้ายโทรศัพท์ภายในห้องจัดแฟ้มคณะผู้บริหารเทศบาล ชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างทำกระดาษไวท์บอร์ด ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 20. ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 1 จาก 53

เมนูหลัก