พิมพ์คำค้นหา : 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
 2. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างซ่อมแผงควบคุมวงจรปั้มน้ำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างทำพานดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๑๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างดำเนินการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างปะยางรถขุดตัก ทะเบียน ตฒ 2402 บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก