พิมพ์คำค้นหา : 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถแบคโฮร์ ทะเบียน ตค ๒๑๔๐ บร. ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
 6. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมแผงควบคุมวงจรปั้มน้ำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างทำพานดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๑๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างดำเนินการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างปะยางรถขุดตัก ทะเบียน ตฒ 2402 บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก